Työpaikkoja ja hyvinvointia

Vantaan Akselin kehittyminen näkyy sekä alueella että sen ulkopuolella asuvien vantaalaisten elämässä.

Vantaan Akselin lähiympäristöstä löytyy useita merkittäviä asuinalueita. Kolmen kilometrin säteellä Vantaan Akselista asuu noin 100 000 ja viiden kilometrin säteellä yli 200 000 ihmistä. Lisäksi rakenteilla ja suunnitteilla on uusia asuinalueita. Yksi näistä on 2 600 asukkaan Leinelä, jonka rakentaminen alkaa vuoden 2010 aikana.

Vantaan Akselin lasketaan tuovan kaupunkiin jopa 7 000 uutta työpaikkaa. Tämä tarkoittaa, että se nousee yhdeksi Etelä-Suomen merkittävimmistä työssäkäyntialueista ja vähittäiskaupan keskittymistä. Nyt suunnitteilla/meneillään olevien hankkeiden myötä työpaikkoja syntyy yli tuhat.

Alueen kehittyminen näkyy myös viihtyisyyden paranemisena. Uusien yritysten, työpaikkojen ja työntekijöiden myötä ympäristönhoitoon ja kaupunkikuvan rakentamiseen sekä ulkoilureittien ja julkisen liikenteen kehittämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Valtaosa Vantaan Akselin suunnittelemiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen käytetyistä resursseista saadaan alueen yrityksiltä. Kansalaisten veromarkat voidaan siis ohjata muihin ajnkohtaisiin tarpeisiin.