Pääkaupunkiseudun logistinen keskipiste

Keskeinen sijainti, hyvä työvoiman saatavuus, merkittävät asiakasvirrat sekä mahdollisuus huomattavaan lisärakentamiseen tarjoavat Vantaan Akselin yrityksille erinomaiset menestymisen edellytykset.

Vantaan Akseli on logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalue. Se sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puolivälissä, Lahden moottoritien ja Kehä III:n risteyksessä. Matka lentoasemalle ja satamaan taittuu alle kymmenessä minuutissa. Yhteydet Helsingin keskustaan ja kaikille pääteille – myös Porvoon väylälle ja Tuusulantielle – ovat niin ikään erinomaiset.

Vantaan Akseli on Vuosaaren satamaa ja pääkaupunkiseudun keskuksia lähinnä oleva yritysalue, jolla on hyvät rakentamismahdollisuudet ja runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Se on myös ensimmäinen potentiaalinen työpaikka-alue Vuosaaren tuntumassa. Alueen kautta kulkevat asiakasvirrat ovat merkittäviä ja työvoiman saatavuus hyvä.

Vantaan Akselin toiminta perustuu alueen merkittävien yritysten, maanomistajien ja kaupungin sopimuspohjaiseen yhteistyöhön. Yhteinen tahtotila näkyy muun muassa maankäytön notkeutena. Syksyllä 2009 valmistunut kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma tarjoaa yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia: esimerkiksi julkisivut voidaan aikaisemmasta käytännöstä poiketen kääntää moottoritien suuntaan ja rakennukset tuoda väylien läheisyyteen.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Toimintaympäristön lisäksi panostetaan maisemanhoitoon, hulevesien nykyaikaiseen käsittelyyn sekä alueen sisäisen tieverkoston ja julkisen liikenteen kehittämiseen.

pdf small Kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma 8.73 MB 11.12.2009

pdf small Maisemasuunnitelma 6.90 MB